Saturday, 10 December 2011

Latihan 1

Assalammualaikum dan Selamat Sejahtera

Nama : ____________________________________
Tahun : ______________                                                  Tarikh : ______________________
Tema 3 : Hidup Selamat
Tajuk : Pastikan Selamat

Jawab Soalan Berdasarkan Gambar


1. Ibu sedang buat apa?
    Ibu sedang ______________________________________________

2. Buah apakah yang dipetik oleh ayah?
    Ayah memetik ____________________________________

3. Di manakah Ali memasukkan buah mangga?
    Adik memasukkan buah mangga ke dalam ________________________________

4. Mengapakah abang membasuh tangan?
    Abang membasuh tangan kerana ___________________________________

5. Apakah yang sedang dilakukan oleh keluarga Ali?
    Keluarga Ali sedang ___________________________

No comments:

Post a Comment